Kwalitatieve freelancers en professionelen
Zonder marge

Het vertrekpunt:

Wanneer de tussenpartij (The Maffia) een kleinere vergoeding neemt, wordt het voordeliger voor de freelancer én de opdrachtgever.

Vergelijk ons model met dat van de anderen:

Marge or finder's fee

Verkozen ook het Maffia model:

The Maffia Customers
Menu